Perfil do usuário

Cataldo Nitz

Resumo da Biografia

Ngày nay có rất nhiều chuyên ngành khác nhau để bạn lựa chọn điển hình như công nghệ thông tin, cơ khí điện tử, khoa học máy tính,... Đây đều là nhiều ngành nghề có tiếng có mức thu nhập cao. Thế nhưng, theo trung tâm du học Mỹ USIS Education thì để có cơ hội phát triển và thăng tiến bạn có thể trải nghiệm các ngành nổi bật dưới đây khi đi du học ở Hoa Kỳ.

Đi du học Mỹ với lĩnh vực mới, tại sao không?