Perfil do usuário

Alysa Atilano

Resumo da Biografia

kinh nghiem 1 khóa học thực hành kế toán tổng hợp ko hầu hết chứng trong khoảng biên bản bàn giao hàng hóa , hiệp đồng , chứng trong khoảng thanh toán // Tại thời khắc thanh kiểm tra chưa sở hữu chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt với hóa đơn trên 20tr, quá thời hạn thanh toán trong giao kèo không có biên bản gia hạn trả tiền ..

Dau Tu 9 Khóa Học Thực Hành Kế Toán Tổng Hợp