Perfil do usuário

Shofner Willis

Resumo da Biografia

dau tu 5 hoc ke toan tong hop thuc hanh online không toàn bộ chứng trong khoảng biên bản bàn giao hàng hóa , hiệp đồng , chứng từ thanh toán // Tại thời khắc thanh rà soát chưa sở hữu chứng từ thanh toán ko tiêu dùng tiền mặt mang hóa đơn trên 20tr, quá thời hạn thanh toán trong hợp đồng không sở hữu biên bản gia hạn thanh toán ..

Khuyen Mai 7 Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Tp Hcm